Jak trafiłeś na tę stronę? Być może zainteresowała Cię nazwa i zastanawiasz się, czym jest ta "ludzka" strona zarządzania? Być może link podesłał Tobie ktoś, kto z tą ludzką stroną już się zaznajomił i uznał, że może być to wartościowe również dla Ciebie? A być może szukasz miejsca, w którym mógłbyś się rozwijać nie tylko jako szef, ale też jako człowiek i dlatego Ludzka Strona Zarządzania tak Ci zarezonowała? Niezależnie od tego, jak się tu znalazłeś, zachęcamy do pozostania i dowiedzenia się, co stoi za tą enigmatyczną nazwą.

Dlaczego tworzymy Ludzką Stronę Zarządzania?

Zależy nam, abyśmy jako ludzie pracowali w miejscach przyjaznych, pozwalających nam uczyć się, rozwijać i mieć satysfakcję z wykonywanej pracy. Zależy nam na tym ponieważ wiemy, że kiedy ludzie pracują w miejscu, z którym się utożsamiają, które lubią i w którym mogą realizować ważne dla nich potrzeby, pracują efektywniej, z większym zaangażowaniem, a wyniki ich pracy przynoszą zarówno wymierne efekty, jak i dają im satysfakcję. Wiemy także, że kiedy ludzie mają dobrą pracę, kiedy mogą czuć się w niej spełnieni, kiedy funkcjonują w organizacjach, które wspierają ich dążenia, inspirują, które wymagają wysiłku, ale dają też możliwości, czują się szczęśliwsi i mogą czerpać z tego poczucia satysfakcji, doświadczeń i nauki, aby przenosić tą pozytywną energię na swoje rodziny, swoich bliskich i swoje społeczności. Wiemy także, że organizacje, które są zarządzane po ludzku, osiągają bardzo dobre wyniki, ludzie chcą w nich pracować z dużym zaangażowaniem i osobistym poświęceniem. W końcu, że kluczową rolę w każdej organizacji odgrywają ich liderzy, menadżerowie, szefowie. Poprzez ich wartości, osobowości i codzienne zachowania tworzy się kultura zarządzania, która w dużym stopniu kształtuje wzajemne relacje, a tym samym firmową kulturę mającą decydujący wpływ na poziom zaangażowania, efektywność, sukces lub porażkę każdej organizacji. Bycie liderem to zawód z jednej strony wymagający, z drugiej natomiast bardzo ciekawy. To zawód, w którym, jeżeli traktujemy go poważnie, nie ma miejsca na nudę i stagnację, w którym możemy rozwijać się przez całe życie i czerpać satysfakcję z osiągania kolejnych stopni wtajemniczenia. To profesja, która w swoim mistrzowskim wydaniu zależy przede wszystkim od tego, kim jesteśmy jako szefowie i jako ludzie. Zależy od naszej autentyczności i spójności wewnętrznej pomiędzy tym, co myślimy i czujemy, a tym jak się zachowujemy na co dzień w relacjach z innymi ludźmi. Pomiędzy tym, kim jesteśmy w środku, a tym, co pokazujemy na zewnątrz. Prawdziwa siła osobista liderów, szefowska pewność siebie, a tym samym autentyczna zdolność do inspirowania, motywowania, angażowania ludzi we wspólne przedsięwzięcia bierze się nie z zajmowanego stanowiska, ale z wewnętrznej integracji swoich wartości, przekonań, doświadczeń i kompetencji. Dlatego też zdecydowaliśmy się, że będziemy pomagać liderom w ich drodze do mistrzostwa, aby mogli łatwiej, z większą pewnością i osobistą skutecznością pracować z ludźmi. Aby mogli łatwiej stawiać czoła dylematom i trudnością tego zawodu. Aby mogli z przyjemnością rozwijać się i doskonalić siebie samego, a tym samym, aby mogli łatwiej wprowadzać pozytywne zmiany w swoich zespołach i swoich organizacjach.

Pomagamy liderom osiągać mistrzostwo w szefowskiej profesji oraz skutecznie wdrażać pozytywne zmiany w ich zespołach i organizacjach.

Ludzka Strona Zarządzania to miejsce pełne wiedzy i kompetencji z obszaru praktycznej psychologii zarządzania. To profesjonalne programy rozwoju, realna pomoc doświadczonych praktyków, abyś w szefowskiej pracy lepiej rozumiał siebie i ludzi oraz stawał się pewniejszym siebie i bardziej autentycznym i skutecznym szefem. Ludzka Strona Zarządzania to przedsięwzięcie, które skupia ludzi wierzących w człowieka, gotowych ufać ludziom, żywiących przekonanie, że można „pracować inaczej”, czyli budować organizacje i zespoły w oparciu o zaufanie, odpowiedzialność i wzajemną partycypację bez uciekania się do przemocy i manipulacji. W końcu Ludzka Strona Zarządzania to miejsce spotkań i budowania społeczności dla liderów zaangażowanych w swoją pracę. Dla liderów świadomych swojego wpływu na ludzi, zespoły i całą organizację. Liderów, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje, uczyć się na doświadczeniu i dzielić się swoją wiedzą z innymi. Liderów, którzy wierzą, że każdy na miarę swoich możliwości może zmieniać swoje zespoły, organizacje, a tym samym świat na lepszy. Przekonanych, że każdy z nas może zadbać, by w tym świecie było więcej zaufania, a mniej podejrzliwości; więcej współpracy, a mniej walki, egoizmu i chciwości; więcej zdrowej konkurencji, a mniej agresywnej niszczącej drugiego człowieka rywalizacji; więcej odpowiedzialności, a mniej ignorancji i „tu mi wisizmu”; więcej zaangażowania i samodzielności, a mniej poczucia krzywdy, roszczeniowości czy bezradności. Z całego serca i ze wszystkich naszych umiejętności wspieramy ludzi i organizacje, którym zależy, aby promować te pozytywne postawy i wartości. Którym zależy, aby zarządzać po ludzku i osiągać sukcesy, budując zespoły i organizacje w oparciu o zaufanie, odpowiedzialność, osobiste zaangażowanie i dojrzałą partycypację. Wojciech Busiel