Wierzę, że jeżeli będziemy tworzyć zespoły i organizacje w oparciu o mechanizmy i wartości, które są zarówno dobre dla ludzi i dobre dla organizacji, uda nam się stworzyć stabilne i efektywne systemy. Jako liderzy, mamy tutaj do odegrania ważną rolę, które moim zdaniem daleko wykracza poza efektywność. Jako osoby tworzące kultury organizacji, kultury „światów”, w których większość z nas spędza prawie połowę swojego życia, możemy odegrać znaczącą rolę w przechylaniu „szali wartości” tego co nas otacza, w stronę większego wzajemnego zaufania, lepszej wzajemnej współpracy i dojrzalszej wzajemnej odpowiedzialności. Mamy szansę nie być obojętnym, mamy szansę zmieniać świat na lepszy. Zapraszam do wysłuchania, nie krótkiego, wykładu, gdzie podzielę się z Tobą pewną ideą – być może nową, być może ciekawą, być może inspirującą – zmieniającą punkt widzenia na rolę lidera i znaczenie kultury organizacyjnej naszych przedsiębiorstw w kreowaniu „wartościowego” życia nas samych, jak i osób z nami współpracujących.

https://www.youtube.com/watch?v=C6I9n0_-wag&t=610s

W trakcie wystąpienia poruszam się po kilku obszarach: psychologii rozwoju osobowości, funkcji i znaczenia wartości i autorytetu w rozwoju kompetencji, filozofii i modeli zarządzania, cech obecnego i przyszłego rynku pracy oraz misji, jaką będąc w roli lidera, możemy odegrać w tworzeniu bardziej wartościowego społeczeństwa. A Wy, jak myślicie? Jaki wpływ mamy na otoczenie, w którym pracujemy?