Jednym z głównych zadań menadżerów i szefów jest stworzenie przestrzeni podwładnym i współpracownikom do rozwijania swojego potencjału, podnoszenia kompetencji i kwalifikacji, niwelowania rezerw i usprawniania pracy. Najczęściej szefowie wspierają rozwój swoich podwładnych z wykorzystaniem systematycznej informacji zwrotnej, dodatkowo rozszerzają ich zakres zadań i odpowiedzialności. W wielu firmach menadżerowie uczestniczą w planowaniu ścieżek rozwoju podwładnych. Bardzo często jednak jest to relacja niesymetryczna, a odpowiedzialność za rozwój cały czas spoczywa bardziej na barkach przełożonych, aniżeli podwładnych. Mocno zachęcam Cię do tego, abyś w swojej codziennej pracy facylitował/a proces zmian i angażował/a ludzi do tego, żeby byli bardziej odpowiedzialni za swój rozwój. Jak zaangażować ludzi do usprawniania swojej pracy i zwiększyć ich odpowiedzialność za rozwój? Jeżeli stoją przed tobą takie zadania, a jednocześnie masz poczucie, że skończyły Ci się narzędzia i brak Ci nowych pomysłów, warto abyś poznał/a nowe podejście do rozwijania podwładnych, które angażuje ludzi i bazuje na powszechnej potrzebie dawania rad i pomagania innym. Obejrzyj film i poznaj procedurę Feedforward. Naszym zdaniem jest to opłacalny sposób, aby zaangażować ludzi w proces rozwoju, zarówno w kontekście własnej osoby, jak i innych współpracowników. Wierzymy, że ten film może być dla Ciebie inspiracją i materiałem do ciekawych przemyśleń.. Transkrypcję treści z nagrania znajdziecie tu: Transkrypcja Youtube #2 Porcja wiedzy Feedforward Warto znać: Jeżeli chcesz poszerzyć swoją wiedzę i rozumienie omawianych zagadnień. Warto abyś odwiedził stronę Marshallla Goldsmith’a: http://www.marshallgoldsmithfeedforward.com/html/FeedForward-Tool.htm   Co o tym sądzisz? Na ile i w jaki sposób opisana procedura może być do zastosowania w Twojej Firmie / Twoim zespole? Jakie ty masz sposoby na rozwijanie podwładnych? Co rekomendujesz innym.