Absolutna konieczność w bibliotece i głowie każdego menadżera. Autorzy w bardzo ludzkiej i przystępnej formie omawiają główne typy sytuacji menadżerskich, które zdarzają się w szefowskiej pracy. Przedstawiają ważne mechanizmy psychologiczne, które pozwalają budować ludzką i dojrzałą relację z podwładnymi oraz minimalizować różne niebezpieczeństwa wpychające szefów w destrukcyjną walkę lub nadmierną uległość. Warto zaznaczyć, iż wyjątkowością pracy Guta i Hamana jest ujęcie wielu sytuacji menadżerskich w ALGORYTMY PROWADZENIA ROZMOWY, które są także podstawą szkoleń Halibuta, a które sprawiają że proponowane w nich rozwiązania maja bardzo praktyczny i konkretny wymiar. Naszym zdaniem zapoznanie się z tą pozycją znacząco poszerza rozumienie relacji szef – podwładny oraz pozwala lepiej przygotowywać się do konkretnych rozmów z podwładnymi. Dodatkowo zawarta w tej książce filozofia i myśli dotyczące szefowania ułatwiają nabranie dobrej perspektywy i umocnienia się w swojej roli, będącej nieustającą przygodą realizacji i doskonalenia się.