Porcje Wiedzy dla HR to nowa inicjatywa Ludzkiej Strony Zarządzania i Grupy Szkoleniowej Halibut. Porcje wiedzy dla HR to cykliczne szkolenia i warsztaty, podczas których szefowie i pracownicy działów personalnych będą mogli poznawać ciekawe narzędzia i modele teoretyczne z zakresu psychologii i teorii zarządzania. Dzięki udziałowi w szkoleniach uczestnicy będą mogli zarówno sami rozwijać własną wiedzę, kompetencje i świadomość, jak również będą mogli zastanawiać się nad ich zastosowaniem we własnych zespołach i organizacjach. Kameralne grono liczące maksymalnie 10 osób pozwoli również na swobodną wymianę doświadczeń i nawiązywanie relacji z innymi pracownikami HR. Warsztaty trwać będą każdorazowo cztery godziny i zakończą się wspólnym lunchem. Jeśli pracujesz w dziale HR lub znasz kogoś, kto chciałby skorzystać z takiego spotkania, zapraszamy do dzielenia się wieścią! Terminy szkoleń znajdziesz w zakładce Terminarz. W najbliższym roku planujemy cztery takie szkolenia w następujących tematach:

Znaki rozpoznania

Dlaczego ludzie potrzebują kontaktu z innymi? Co robimy, gdy jesteśmy niezauważani przez współpracowników? Dlaczego feedback jest odpowiedzią na nasze głębokie potrzeby i dlaczego emotikony nigdy nie zastąpią rozmowy? Czym są znaki rozpoznania i dlaczego krytyczny feedback jest pozytywnym znakiem rozpoznania? Odpowiedzi na te pytania przynosi model znaków rozpoznania wywodzący się z Analizy Transakcyjnej. To bardzo szeroka, uniwersalna i fascynująca koncepcja, którą odnieść można zarówno do siebie i swoich relacji z innymi, jak i wykorzystać do budowania przyjaznej ludziom kultury organizacyjnej. Podczas warsztatu „Znaki rozpoznania” będziesz mogła  / mógł poznać kluczowe założenia modelu, dowiesz się, jak dobrze zarządzać swoją ekonomią znaków rozpoznania, a także jak wykorzystać ten model do wspierania rozwoju Twojej organizacji.

Wartości w życiu człowieka i organizacji

Czy warto zwiększać świadomość pracowników w obszarze wartości organizacji? Czy taka świadomość przekłada się na funkcjonowanie ludzi w miejscu pracy? W trakcie warsztatu pochylimy się nad ryzykiem wynikającym z braku wartości firmowych czy ich niespójności z indywidualnym systemem wartości. Będziesz też mogła / mógł przeanalizować szanse i ograniczenia wynikające  z wdrożenia systemu wartości w Twojej organizacji. Dodatkowo, uczestnicząc w tej Porcji Wiedzy dla HR, zdobędziesz bazową wiedzę na temat dobrych praktyk związanych z procesem wdrażania i utrzymania wartości w miejscu pracy. Podczas warsztatu będziesz mieć okazję przyjrzeć się swojemu indywidualnemu systemowi wartości i dokonać analizy, na ile system ten jest spójny z wartościami firmy, w której pracujesz. Zaprosimy Cię również, aby na bazie doświadczenia grupowego przyjrzeć się, w jaki sposób różnice w wartościach mogą przekładać się na jakość komunikacji i efektywność generowanych rozwiązań, a także wymienić się doświadczeniami na temat wdrażania wartości z ludźmi pracujących w HR innych firm.

Ukarani przez nagrody

Czy w obecnej rzeczywistości biznesowej metoda “kija i marchewki” ma sens? Jakie ma zalety, jakie wady? Na jakie potencjalne ryzyka naraża firmę i pracujących w niej ludzi? Jakie ważne mechanizmy psychologiczne kryją się za tym popularnym modelem motywowania i jak na nas wpływają? Podczas warsztatu dowiesz się, jakie są alternatywne podejścia, a także będziesz mogła / mógł pomyśleć, jak wykorzystać je w codziennej praktyce działu HR. Warsztat będzie także okazją do przeanalizowania własnych trudności, wyzwań, sytuacji związanych z motywowaniem ludzi i zaproszeniem do podzielenia się doświadczeniami z pozostałymi uczestnikami.

Role i zarządzanie swoimi rolami w pracy

Dlaczego trudno być kolegą i szefem jednocześnie? Skąd bierze się wyzwanie w łączeniu ról zawodowych i rodzinnych? Czy szef ma prawo być gorszym fachowcem niż inny członek zespołu i mimo to mieć autorytet? Dlaczego w pracy projektowej tak trudno jest egzekwować od osób stojących wyżej w strukturze firmy?  Jak świadomie zarządzać własnymi rolami w organizacji? Kiedy i w jaki sposób może to wpływać na jakoś pracy i relacji? Odpowiedzi na te pytania będziemy szukać podczas warsztatu dotyczącego koncepcji ról według Bernda Schmida.  Model ten wywodzi się z Analizy Transakcyjnej i jest przydatny jako perspektywa patrzenia na siebie i innych w kontekście brania adekwatnej odpowiedzialności w firmie. Pomaga również lepiej zarządzać sobą, ze świadomością złożoności, jaką niesie mnogość odgrywanych przez nas ról. Podczas warsztatu „Role i zarządzanie rolami w pracy” będziesz mogła  / mógł poznać najważniejsze założenia tej mało znanej teorii, przyjrzeć się uważnie własnym rolom, a także zastanowić się, w jaki sposób koncepcję Schmida możesz wykorzystać jako HR w pracy w Twojej organizacji.

Kontraktowanie – jak dobrze ustalać zasady współpracy

W obecnej rzeczywistości biznesowej działy personalne odpowiadają za olbrzymią liczbę projektów, realizowanych przy współudziale partnerów wewnętrznych i zewnętrznych. Ich powodzenie zależy w dużej mierze od dobrego ustalenia i zakontraktowania celu, wzajemnych oczekiwań, zasad współpracy. Podczas warsztatów dowiesz się, o co zadbać przy kontraktowaniu współpracy (zarówno z partnerami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi, np. dostawcy usług). Będziesz miał/miała okazję poznać opłacalne narzędzie pomocne w zakresie kontraktowania. Warsztaty będą także okazją do przeanalizowania dotychczasowych doświadczeń w zakresie kontraktowania projektów i zaproszeniem do podzielenia się doświadczeniami z pozostałymi uczestnikami. Szkolenie adresowane jest do HR Managerów oraz pracowników działów personalnych. Zapraszamy!