Życie każdego człowieka jest naznaczone nieprzewidywalnymi zdarzeniami, tak zwanymi “czarnymi łabędziami”. Odciskają one piętno na życiu jednostek, a czasem nawet całych społeczeństw. Jednym z takich wydarzeń o światowym zasięgu był atak terrorystyczny na World Trade Center we wrześniu 2001. Nassim Nicholas Taleb - autor książki “Czarny łabędź” wyróżnił trzy cechy, które łączą takie zdarzenia:

  1. Są nietypowe.
  2. Mają drastyczny wpływ na rzeczywistość.
  3. Po fakcie próbujemy cofać się w przeszłość i szukać zapowiedzi nagłej zmiany, szczególnie w przypadku wydarzeń dla nas nieprzyjemnych.

Wspomniany atak z 11 września spełnił wszystkie powyższe podpunkty. Nikt nie był w stanie przewidzieć, że tego dnia terroryści zniszczą symbole potęgi gospodarczej USA i pociągną do grobu prawie 3000 osób. Po fakcie, każdy Amerykanin chciał wiedzieć, dlaczego rząd takiej tragedii nie przewidział i nie zapobiegł jej, kiedy jeszcze był na to czas. Taki sam schemat myślenia powielamy za każdym razem, kiedy spotka nas coś wyjątkowo zaskakującego, np. stracimy ważnego klienta biznesowego, albo (dla zaznaczenia, że “czarnym łabędziem” może być również pozytywne zdarzenie) w pewien słoneczny dzień spotkamy swojego życiowego partnera. Świadomość występowania “czarnych łabędzi” niejednokrotnie pomaga w oswojeniu i podjęciu działań wobec losowych zmian w życiu i biznesie. Posłuchaj podcastu Rafała Ignasiaka i Bartka Fludera, w którym biorą na warsztat zjawisko opisane przez Nassima Nicholasa Taleba i przekonują, że w życiu zawsze warto “spodziewać się niespodziewanego”.   Słyszałeś już wcześniej o "czarnych łabędziach"? Jeżeli chcesz się podzielić swoimi przemyśleniami na temat podcastu, to zachęcamy do pozostawiania komentarzy.