Ważna pozycja dla tych wszystkich menadżerów i szefów, którym zależy na efektywności działań swojego zespołu i pracowników przy zachowaniu dobrych relacji i tzw. „ludzkiej twarzy".
Autorka w bardzo ciekawy sposób przedstawia koncepcję Radykalnej Szczerości, odwołując się do swoich doświadczeń i błędów w zarządzaniu. Dzięki temu zabiegowi z łatwością można odnaleźć podobne zachowania w swoim stylu zarządzania i interwencjach szefowskich. W swojej książce Kim Scott koncentruje się na opisie dwóch ważnych wymiarów niezbędnych do efektywnego zarządzania ludźmi: bezpośredniej trosce i „challengowaniu” podwładnych. Uwzględnienie tych dwóch wymiarów pozwala wyodrębnić cztery style czy też sposoby funkcjonowania, nazwane odpowiednio: radykalną szczerością, nieprzyjemną agresją, rujnującą empatią i manipulacyjną nieszczerością. Oprócz szczegółowego opisu każdego sposobu funkcjonowania wraz z możliwymi przyczynami i konsekwencjami, książka zawiera szereg przydatnych narzędzi pozwalających osiągnąć szefom tzw. radykalną szczerość. Zapoznanie się z tą pozycją znacząco poszerza rozumienie relacji szef – podwładny oraz wyjaśnia, dlaczego pewne interwencje są nieefektywne. Dostarcza także przydatnych wskazówek pozwalających na zbudowanie silnych zespołów gotowych do wzajemnego stymulowania się, rozwoju i zwiększania efektywności.