Motywacja pracowników jest jednym z głównych obszarów, na którym koncentrują się wysiłki praktyków działających w organizacjach na całym świecie. Zarówno działy HR, jak i kadra menadżerska podejmują różnego rodzaju aktywności czy akcje ukierunkowane na utrzymanie bądź wzrost motywacji zatrudnionych pracowników. Jednocześnie spadek motywacji podwładnych jest jednym z częściej podejmowanych na szkoleniach tematów, zaś menadżerowie szukają odpowiedzi, co i jak mogliby zrobić, aby poradzić sobie z tą trudnością. Temat ten jest szczególnie ważny w czasach, kiedy coraz trudniej o dobrych pracowników, a firmy „prześcigają się” w działaniach ukierunkowanych na stworzenie silnej, atrakcyjnej marki dla swoich pracowników i szerszego otoczenia społecznego (employer branding). Jak zadbać o motywację pracowników bez konieczności inwestowania znacznych zasobów finansowych? Jeżeli borykasz się ze spadkiem motywacji swoich podwładnych lub szukasz podpowiedzi bądź inspiracji w zakresie kształtowania takich warunków pracy, które mogą zwiększyć motywację pracowników, warto abyś poznał/a Koncepcję Właściwości Pracy Hackmana i Oldhama, która koncentruje się na tzw. „czynnikach środowiskowych”. Obejrzyj film i poznaj główne założenia Koncepcji Właściwości Pracy. Naszym zdaniem jest to ciekawy materiał, który wskazuje, że na motywację pracowników warto wpływać nie tylko poprzez angażowanie dodatkowych zasobów finansowych. Wierzymy, że ten film może być dla Ciebie inspiracją i materiałem do ciekawych przemyśleń.

Transkrypcję treści z nagrania znajdziecie tu: Transkrypcja Youtube #9 Porcja Wiedzy Koncepcja właściwości pracy Warto znać: Jeżeli chcesz poszerzyć swoją wiedzę i rozumienie omawianych zagadnień, warto abyś zapoznał się z następującą literaturą: • Hackman, R. J., Oldham, G. R. (1980). Work Design. Massachusetts – Menlo Park, California – London – Amsterdam – Don Mills, Ontario – Sydney: Addison – Wesley Publishing Company Reading. • Humphrey, S. E., Nahrgang, J. D., Morgeson, F. P. (2007). Integrating Motivational, Social, and Contextual Work Design Features: A Meta – Analytic Summary and Theoretical Extension of the Work Design Literature. Journal of Applied Psychology, 92, 5, 1332 – 1356. • Oldham, G. R., Hackman, R. J., (2010). Not what it was and not what it will be: The future of job design research. Journal of Organizational Behavior, 31, 2 / 3, 463 - 479. Co o tym sądzisz? Na ile i w jaki sposób możesz wykorzystać omawiane treści w Twojej Firmie / Twoim zespole? Jakie Ty masz sposoby na zadbanie o motywację Twoich współpracowników? Co rekomendujesz innym? Podziel się swoimi opiniami w komentarzach.