Efektywność zespołu zależy między innymi od tego, na ile jego członkowie są w stanie konstruktywnie dawać i przyjmować feedback w zespole. W ostatnim czasie przygotowaliśmy nowy, wyjątkowy program rozwojowy dla zespołów, które chcą doskonalić swoją kulturę feedbacku. Wyjątkowość tego narzędzia opiera się na dwóch filarach. Po pierwsze, na dokonaniu rzetelnej diagnozy zespołu pod kątem aktualnej i pożądanej kultury feedbacku. W tym celu zbudowaliśmy autorskie narzędzie Kwestionariusz Wyższa Kultura Feedbacku™, które zbiera opinię wszystkich członków zespołu na temat ważnych czynników i mechanizmów występujących w zespole, które mają wpływ na to, na ile jego członkowie udzielają sobie nawzajem konstruktywnego feedbacku. Dzięki badaniu zespół uzyskuje jasny obraz, na ile jakość wzajemnej komunikacji, poziom współpracy i relacji pomiędzy ludźmi, a także struktury zespołowe sprzyjają, a na ile utrudniają jego członkom dawanie sobie nawzajem otwartego, prawdziwego i konstruktywnego feedbacku. Raport ten jest punktem wyjścia do dalszej pracy. Drugim filarem jest metoda pracy z zespołem nad znalezieniem dobrych rozwiązań i wprowadzeniem pozytywnych zmian w swoim funkcjonowaniu. Metoda ta nazywa się „team coachingiem” i polega na prowadzeniu zespołowych sesji coachingowych, w trakcie których skupiamy się na realnej zmianie najważniejszych mechanizmów i procesów grupowych, które pozwalają zespołom osiągnąć wyższy poziom feedbacku między ludźmi. Dzięki metodzie coachingowej praca jest głęboka, dotyczy tylko realnych sytuacji, stymuluje do zmiany nie tylko zachowań czy struktur, ale przede wszystkim pozytywnie wpływa na postawy, wzajemne relacje i stosunek zespołu do siebie nawzajem. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że program Wyższa Kultura Feedbacku jest bardzo efektywnym narzędziem do realnej poprawy wzajemnych relacji, sposobów komunikacji i współpracy w zespole oraz udoskonalenia procesów związanych z feedbackiem. Mogę też powiedzieć, że to nie jest łatwy proces. Wymaga od zespołu sporego zaangażowania i nieraz ciężkiej pracy, w której obok poczucia satysfakcji, spełnienia i rozwoju, doświadcza się także zwątpienia, lęku, a nieraz irytacji i rozczarowania. Siłą tego procesu jest to, że jak w soczewce uwypukla on, i w pewien sposób wzmacnia, główne dysfunkcje zespołu. Jednocześnie dzięki temu, że „trudne sprawy” stają się widoczne, klarowne i lepiej rozumiane, ludzie znajdują też energię i pomysły, aby uporać się nimi w bardzo konstruktywny sposób. Jeżeli szukasz programu i podejścia, które pozwoli Twojemu zespołowi udoskonalić wzajemną współpracę i rozwinąć kulturę feedbacku, szczerze polecam Wyższą Kulturę Feedbacku™. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.