"Doktryna jakości" to książka, obok której nie sposób przejść obojętnie. Ponad pięćset stron twardej wiedzy dotyczącej zarządzania promującego zaangażowanie ludzi w doskonalenie swojej pracy i procesów. Chociaż ta pozycja wymaga od czytelnika dużego skupienia i uwagi, bo pisana jest nieraz trudnym akademickim językiem, przynosi bardzo wymierne rezultaty w postaci gotowych strategii, technik i schematów działania pozwalających budować zaangażowanie ludzi i efektywnie doskonalić jakość wykonywanej pracy. Andrzej Blikle wpisuje się w nurt zarządzania z ludzką twarzą. Czytelnie obala mity dotyczące motywacji za pomocą nagród i kar, ocen okresowych i zarządzania przez cele. Pokazuje sprawdzoną drogę, dzięki której możemy osiągać ponadprzeciętne rezultaty i kształtować organizacje oparte na filozofii i praktyce samodoskonalenia. „Rzecz o turkusowej samoorganizacji” to książka, która powstała na kanwie swojego I wydania pt. „Rzecz o skutecznym zarządzaniu”. To pierwsze wydanie przez ponad 10 lat powstawało w Internecie, a dzięki ogromnemu wysiłkowi autora i uwagom czytelników jest bardzo ciekawym dziełem. Wydanie II to w znacznej mierze powtórzenie treści, jednak tutaj autor, korzystając z nowych pojęć odnoszących się do Turkusu i samoorganizacji pokazuje, jak w tym świetle prezentują się jego wcześniejsze idee. Jednego możecie być pewni. Po tej lekturze inaczej spojrzycie na swojej organizacje i zespoły.