W statystyce często wspomina się o rozkładzie normalnym. Jest to rozkład częstości występowania danej wartości jakiejś zmiennej. Wartości zmiennej rozkładają się po obu stronach średniej przyjmując wykres dzwona ze spłaszczonymi końcami.

Źródło: https://pogotowiestatystyczne.pl/slowniczek2/rozklad-normalny-gaussa/

Oznacza on, że jeśli np. średnia długość życia mężczyzny w Polsce wynosi 74 lata, to 68,2% mężczyzn umrze blisko tego wieku. Część trochę poniżej, a część trochę powyżej. Takich którzy pożyją bardzo krótko i bardzo długo będzie niewielu.

Podobnie (choć to duże uproszczenie) sytuacja ma się z naszymi zachowaniami. Większość z nas wykazuje w pracy zachowania, które mieszczą się wokół średniej i oznaczają pewien standard, a tylko niewielu zdecydowanie nie realizuje standardu lub znacznie go przekracza. Komunikując ludziom zasady współpracy, zapewniasz sobie, jako szef, czytelny i zrozumiały przekaz swoich oczekiwań, dajesz ludziom jasne wytyczne, co warto robić, a czego warto unikać, zawierasz z nimi kontrakt na sposób wzajemnej pracy oraz dajesz im punkt odniesienia dla samokontroli.

Żeby przekazać naszą wizję i zasady współpracy warto skoncentrować się głównie na dwóch wymiarach. Po pierwsze, minimalnych oczekiwaniach, czyli zachowaniach, które najbardziej utrudniają realizację ważnych firmowych i naszych interesów. Po drugie, najważniejszych dla nas postawach, zachowaniach i sytuacjach, które są przykładem do naśladowania i które wyznaczają ponadprzeciętne, ponadstandardowe podejście do pracy.

Jak posłużyć się tym modelem w praktyce szefowskiej? Zobacz w kolejnym nagraniu z serii Porcje Wiedzy.