Ważna pozycja dla tych wszystkich menadżerów i szefów, którym zależy na zwiększeniu zaangażowania pracowników w podejmowane decyzje i wprowadzane zmiany.

Autor w bardzo ciekawy sposób przedstawia model i koncepcję profesora Victora Vrooma, odwołując się także do swoich doświadczeń i błędów w zarządzaniu. Dzięki temu zabiegowi w sposób łatwy możemy przeanalizować i poznać możliwe konsekwencje każdego z opisanych stylów zarządzania i wprowadzania decyzji.

W swojej książce Robert Zych koncentruje się na opisie wyodrębnionych na kontinuum partycypacyjnym sposobach podejmowania i wdrażania decyzji – od decyzji dyrektywnej, poprzez konsultację indywidualną, konsultację grupową, moderowanie, na delegowaniu kończąc. Oprócz szczegółowego opisu każdego sposobu podejmowania decyzji autor wskazuje na czynniki sytuacyjne, które mają znaczenie przy wyborze konkretnego stylu, wskazując jednocześnie, że nie ma jednego, najlepszego stylu zarządzania i podejmowania decyzji w organizacjach.

Zapoznanie się z tą pozycją znacząco poszerza rozumienie sytuacji, w których jako szefowie jesteśmy odpowiedzialni za podjęcie najlepszej jakościowo decyzji, która będzie „wdrażalna” w organizacji. Dostarcza także przydatnych wskazówek pozwalających na wybór najbardziej opłacalnego stylu zarządzania i angażowania pracowników w sytuacje zmiany czy też rozwiązywania problemów.