Jeżeli mielibyśmy wskazać kilka ważnych myśli czy idei, które zmieniły nasze myślenie o relacjach, z pewnością pozycje Thomasa Gordona znalazłyby się na liście. Autor proponuje bardzo prosty i niezwykle użyteczny model rozumienia tego, co dzieje się pomiędzy ludźmi, z czego wynika równie prosta rekomendacja, co warto robić w każdej z tych sytuacji, aby ułatwiać wzajemne dogadywanie się zmierzające do zaspokojenia ważnych potrzeb obu stron.

Model ten Thomas Gordon pierwotnie zastosował w relacjach rodzicielskich, przeniósł go później na relację wychowawczą, pomiędzy nauczycielem a uczeniem, aby pokazać także użyteczność tego sposobu myślenia w relacjach między szefem a pracownikiem. Uniwersalność tego modelu myślenia jest jego niewątpliwym atutem, pozwala bowiem porządkować wiele sytuacji bez względu na kontekst ich występowania. Pytanie, do którego autor zachęca i które stanowi sedno doboru własnych działań brzmi: Kto w tej sytuacji ma problem? Kogo boli ta sytuacja? Czyje potrzeby są tutaj niezaspokojone? Stawiając te pytania prowokuje do bardziej świadomego i realistycznego spojrzenia na wzajemną relację, na wzajemną zależność i na wzajemną odpowiedzialność w budowaniu dobrego porozumienia. Drugą unikatową rzeczą w tej książce jest propozycja sposobu rozwiązywania problemów, który maksymalnie, jak to się da, próbuje zaspokoić ważne potrzeby obu stron.

Naszym zdaniem lektura obowiązkowa, pozwalająca w świeży sposób spojrzeć na wzajemne relacje, nie tylko z podwładnymi. Opisana w tej książce umiejętność trafnej diagnozy „czyj jest problem” oraz odpowiedniego doboru własnych interwencji bardzo ułatwia budowanie dojrzałych relacji i modelowanie odpowiedzialności.