Wielokrotnie wspominaliśmy, iż jednym z głównych zadań menadżerów i szefów jest stworzenie przestrzeni podwładnym i współpracownikom do rozwijania swojego potencjału, podnoszenia kompetencji i kwalifikacji, niwelowania rezerw i usprawniania pracy.

Ostatnimi czasy rośnie waga i znaczenie coachingu w środowisku pracy. Mimo popularności, rozumienie istoty tego terminu bywa niejasne – używa się go zarówno mając na myśli prowadzone przez menadżera „indywidualne szkolenia stanowiskowe”, jak i głębokie działania związane ze wspieraniem rozwoju osobistego, wymagające umiejętności typowych dla zawodowego terapeuty. W niniejszym filmie przedstawię procedurę pracy z wykorzystaniem tzw. coachingu narzędziowego, a więc metody, która z jednej strony wykorzystuje elementy pracy coachingowej, z drugiej zaś – daje możliwość pracy nad konkretną umiejętnością lub sytuacją trudną. Metoda ta z powodzeniem może być wykorzystywana w pracy na linii szef – podwładny.

Bardzo ważne jest to, że celem coachingu narzędziowego jest praca na doświadczeniu podwładnego i trening jego umiejętności, wyposażenie pracownika w nowe narzędzia, konkretne techniki, z których będzie mógł / mogła korzystać w realnej, trudnej dla siebie sytuacji (a nie na dawaniu rad i snuciu opowieści).

Obejrzyj film i poznaj procedurę oraz główne kroki coachingu narzędziowego. Naszym zdaniem jest to bardzo opłacalny sposób na rozwijanie podwładnych.

Transkrypcję treści z nagrania znajdziecie tu: 

 

Warto znać:
Jeżeli chcesz poszerzyć swoją wiedzę i rozumienie omawianych zagadnień oraz zwiększyć swoją świadomość na temat podejścia coachingowego, warto abyś zapoznał się z następującą literaturą:

  1. Psychologia szefa 2: Coaching narzędziowy, Jerzy Gut, Wojciech Haman (2014)
  2. Coaching doskonały, praca zbiorowa pod red. Jonathana Passmore,a Wyd. Muza (2012)
  3. Moc coachingu, M. Wilczyńska, M. Nowak, J. Kućka, J. Sawicka, K. Sztajerwald Wyd. Helion (2013)
  4. Sztuka zadawania pytań w coachingu, Tony Stoltzfus, Wyd. Aetos Media (2012)
  5. Trening efektywności, John Whitmore, Wyd. Burda Książki (2011)