W biznesie, podobnie jak w wojsku, poszukiwane są metody, które pozwolą ocenić przydatność kandydata do pracy, jego dopasowanie do zespołu i efektywność zadaniową.
Chcemy wiedzieć, a najlepiej, mieć pewność, z kim mamy do czynienia.
Oczywistym jest, że błędy w ocenie to koszty, a im bardziej odpowiedzialne stanowisko, tym mniejszy margines na ich popełnienie. W związku z tym wykorzystywane są różne narzędzia, metody, procesy, które zwiększają szansę na wybór odpowiedniego kandydata. Część z tych narzędzi wykorzystywana jest w programach rozwojowych, a także w działaniach mających poprawić relacje w zespole, czy ułatwić pracę menadżerowi zarządzającemu zespołem.

Mamy do dyspozycji wywiady ustrukturyzowane, nieustrukturyzowane, próbki pracy, testy wiedzy, testy zdolności poznawczych/inteligencji, zatrudnienie/zadania próbne, AC - ośrodki oceny oraz testy psychologiczne badające osobowość kandydata. Te ostatnie chętnie wykorzystywane są właśnie do pracy nad poprawą relacji w zespole, czy doborze odpowiednich kandydatów do zespołu.

My ludzie chętnie korzystamy z wszelkiego rodzaju uproszczeń i ułatwień, a testy psychologiczne obiecują, że szybko i jednoznacznie pozwolą opisać osobowość, predyspozycje zawodowe czy talenty.

Na polskim rynku dostępnych jest wiele takich testów. Nie jest łatwo odpowiedzieć na pytanie, czy dany test jest dobry, wartościowy i godny polecenia. Warto jednak poznać kilka istotnych faktów dotyczących testów. Mogą być inspiracją do pogłębienia wiedzy i rozsądnego korzystania z tych narzędzi.

Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Ludzkiej Strony Zarządzania.

Listen to "LSZ - odcinek trzynasty czyli O jak osobowość" on Spreaker.


W odcinku wspominam o:
„Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym” Daniel Kahneman
„Alfabet mitów menadżerskich, czyli o pułapkach bezrefleksyjnego działania” Sławomir Jarmuż, Miroslaw Tarasiewicz
„Trafność decyzji” artykuł Karola Wolskiego https://hrbusinesspartner.pl/artykul/trafnosc-decyzji link aktualny na dzień 8.03.2020 r.