W otaczającej nas rzeczywistości wiele jest aktualnie napięcia i obaw o przyszłość. Większość z nas przeżywa stres spowodowany lękiem o zdrowie swoje i bliskich, sytuacją na świecie, strachem o utrzymanie pracy, ale też nową codziennością i idącą za tym izolacją, również w związku z pracą z domu, która dla wielu z nas stała się ostatnio standardem.

Dlatego chcielibyśmy podzielić się z Wami krótkim wykładem, który być może pomoże Wam w radzeniu sobie z obecną sytuacją i stresem, którego doświadczacie:

Jesteśmy pewni, że nasze przekonania na temat obecnej sytuacji i przyszłości znacząco wpływają na nasz dobrostan (w tym zdrowie), pomagając lub utrudniając efektywne radzenie sobie i szukanie rozwiązań.

Trzymajcie się ciepło i w zdrowiu.

Nieustannie życzymy Wam pogody ducha!