Świat zmienia się na naszych oczach. Epidemia koronawirusa wpływa na światową gospodarkę oraz na funkcjonowanie chyba każdej firmy w Polsce, dlatego wszyscy musimy uczyć się nowych sposobów działania.

Wielu z nas pracuje zdalnie, starając się dzielić czas i przestrzeń pomiędzy różne działania i role. Sytuacja ta jest dla niejednego źródłem napięć, wpływa na emocje związane z pracą oraz jej efektywność. Oprócz oczywistego strachu o zdrowie i niepewności o przyszłość, źródłem tych napięć są też zmiany w ilości i jakości relacji interpersonalnych z naszymi współpracownikami, które tak bardzo zmieniły się w przeciągu ostatnich tygodni.

Konieczność radzenia sobie z zarządzania zespołem rozproszonym to ogromne wyzwanie nie tylko dla menadżerów, ale również dla działów HR, które odgrywają w aktualnym kryzysie szczególną rolę, często stanowiąc pierwszą linię wsparcia dla pracowników. Szczególnie ważne jest teraz, by jako HR Biznes Partnerzy być dla pracowników zaufanymi partnerami – by pomóc ludziom uporać się z niepewnością, strachem, a przede wszystkim z izolacją społeczną, w jakiej się znaleźli.

 

Wierzymy, że wiedza i rozumienie mogą dawać oparcie i potrzebny dystans w odnalezieniu się w sytuacji zmiany, poradzeniu sobie z towarzyszcymi im emocjami oraz odnalezieniu nowych mechanizmów funkcjonowania. Model znaków rozpoznania idealnie się do tego nadaje. Dlatego zapraszamy pracowników działów HR na bezpłatne webinarium „Znaki rozpoznania w pracy zespołu rozproszonego”.

Aktywny udział w webinarium pozwoli uczestnikom:

1.Lepiej rozumieć potrzeby własne oraz współpracowników w sytuacji pracy zdalnej.

2.Zobaczyć, w jaki sposób przejście z tradycyjnego modelu pracy na pracę zdalną może wpływać na emocje, zaangażowanie, satysfakcję i produktywność zespołów i pracowników.

3.Poznać oraz wypracować rozwiązania, które w wymierny sposób mogą wpłynąć na psychologiczny dobrostan pracowników, a w efekcie we współpracy z menadżerami przyczynić się do wzrostu ich satysfakcji 
i efektywności.

 

Webinarium prowadzone będzie metodą wykładową, z wykorzystaniem elementów warsztatowych (praca w podgrupach) oraz metod interaktywnych.

Pojęcie znaków rozpoznania wywodzi się z teorii Analizy Transakcyjnej, będącej jedną z popularnych i przystępnych szkół we współczesnej psychologii.

Uczestnicy poznają elementy teorii znaków rozpoznania, będą mogli na bieżąco poszukiwać jej zastosowania do zrozumienia aktualnej sytuacji, potrzeb własnych oraz menadżerów i pracowników pracujących z domu. Uczestnicy poznają też połączenie potrzeby znaków rozpoznania z teorią kluczowych potrzeb, czyli głodów.

Drugim kluczowym modelem, wprowadzonym podczas webinarium, będzie model strukturalizacji czasu. Uczestnicy będą mogli zobaczyć, w jaki sposób przejście z tradycyjnej pracy biurowej na pracę zdalną wpłynęła na czas poświęcany na poszczególne aktywności oraz na dzielenie się i odbieranie znaków rozpoznania.

Ostatni element webinarium przeznaczony będzie na poznanie oraz wypracowanie rozwiązań, dzięki którym HR we współpracy z menadżerami w świadomy sposób będzie mógł wpływać na optymalne zaspokojenie potrzeb pracowników Waszej firmy, korzystając ze zdobytej wcześniej wiedzy.

To unikalne na polskim rynku doświadczenie zapewni dwójka doświadczonych trenerów, Joanna Krajewska i Jakub Pałczyński, praktycy Analizy Transakcyjnej oraz konsultanci od wielu lat wspierajcy menadżerów i organizacje.

Zapraszamy do rejestracji na wydarzenie!