Konieczność zarządzania zespołem rozproszonym to ogromne wyzwanie dla menadżerów. Liderzy są teraz szczególnie ważni, by pomóc ludziom uporać się z niepewnością, strachem, a także z izolacją społeczną, w jakiej się znaleźli. Jak to robić, skoro menadżerowie sami też są ludźmi, wielu z nich również przeżywa kryzys, skoro sami doświadczają niepewności i nieznanych dotąd emocji?

W ciągu kilkunastu lat pracy z liderami najczęściej słyszymy od nich pytania dotyczące motywacji. Dla nas motywacja to między innymi zaspokojone potrzeby, a jednym z kluczowych zadań menadżera jest świadome dążenie do tego, aby dbać o zaspokojenie zarówno potrzeb własnych, jak i każdego pracownika.

Jakie są zatem kluczowe psychologiczne potrzeby pracowników pracujących zdalnie? Co się w tym aspekcie zmieniło? Jak można to wykorzystać, a na należy szczególnie uważać? Co mówi na ten temat jedna z najbardziej fascynujących szkół we współczesnej psychologii, czyli Analiza transakcyjna?

Poznaj odpowiedzi na te pytania. Postaw sobie nowe pytania. Poznaj proste rozwiązania oraz zobacz złożoność aktualnej sytuacji. Weź udział w wyjątkowym webinarium „Rola lidera w pracy zdalnej w oparciu o modele Analizy Transakcyjnej”!

Aktywny udział w webinarium pozwoli uczestnikom:

1.Lepiej rozumieć potrzeby własne oraz współpracowników w sytuacji pracy zdalnej.

2.Zobaczyć, w jaki sposób przejście z tradycyjnego modelu pracy na pracę zdalną może wpływać na emocje, zaangażowanie, satysfakcję i produktywność zespołów i pracowników.

3.Poznać oraz wypracować rozwiązania, które w wymierny sposób mogą wpłynąć na psychologiczny dobrostan pracowników, a w efekcie przyczynić się do wzrostu ich satysfakcji i efektywności.

To unikalne na polskim rynku doświadczenie zapewni dwójka doświadczonych trenerów, Joanna Krajewska i Jakub Pałczyński, praktycy Analizy Transakcyjnej oraz konsultanci od wielu lat wspierajcy menadżerów i organizacje.

Prowadzący podzielą się wiedzą na temat kilku modeli Analizy transakcyjnej (głody, teoria ról, znaki rozpoznania), podając tę wiedzę w sposób ciekawy, opierając się na własnych doświadczenia i przykładach. Stworzą też miejsce na wymianę doświadczeń między uczestnikami.

Termin webinarium: 14.05.2020 godz. 14:30-16:00

Koszt uczestnictwa: 180 PLN netto.

Zapisz się tutaj!

 

 

Photo by KOBU Agency on Unsplash