Zmiany są powszechne i konieczne dla życia i rozwoju. Jednak większość osób, zanim w pełni wdroży zaplanowaną zmianę lub dopasuje się do sytuacji, która ją dotknęła, doświadcza różnych trudności i wyzwań, które wymagają od niej wkładania wysiłku, by się z nimi uporać. Dokonując pewnego uproszczenia, możemy powiedzieć, że wielkość tych zmagań zależy od trzech czynników.

Po pierwsze, zależy od wielkości wdrażanej zmiany, czyli metaforycznej odległości, jaką musimy pokonać od punktu, w którym jesteśmy teraz, do punktu, do którego chcielibyśmy dojść. Im ta odległość jest większa, im bardziej nowe, nieznane są dla nas nowe okoliczności czy droga, w którą się zapuszczamy, tym więcej wysiłku będziemy musieli włożyć, by w pełni wdrożyć i zidentyfikować się ze zmianę.

Drugim czynnikiem wpływającym na wielkość wkładanego w zmianę wysiłku jest złożoność systemu, w którym zmianę wprowadzamy. Inaczej będziemy działać, gdy zmiana dotyczy nas, inaczej gdy dotyczy naszego zespołu, a jeszcze inaczej, gdy dotyczy całej organizacji. Im bardziej skomplikowany czy złożony jest system, którego dotyczy zmiana, tym trudniej jest ją wdrożyć i z powodzeniem przeprowadzić do końca.

Trzecim czynnikiem wpływającym na to, na ile zmiana będzie dla nas łatwiejsza bądź trudniejsza we wdrożeniu, są przekonania i nastawienie, które nam, jako liderom, agentom czy podmiotom, które mamy wobec zmian w ogóle lub tej konkretnej zmiany w szczególności. Sposób, w jaki myślimy o zmianie, jak rozumiemy jej dynamikę, jakie znaczenie nadajemy różnym zjawiskom, które w jej trakcie się pojawiają, będzie w dużym stopniu wpływał na nasze reakcje, emocje i zachowania.

Nasze przekonania na temat zmiany mają duży wpływ na jej powodzenie i efektywność wdrożenia. Obejrzyj film i dowiedz się, co warto jest w sobie pielęgnować, by zmiany, jakie wprowadzasz lub których doświadczasz, były łatwiejsze, a może i dawały satysfakcję.

Warto znać

Jeżeli chcesz poszerzyć swoją wiedzę i rozumienie omawianych zagadnień, warto sięgnąć po poniższe pozycje:

„Praktyczne zarządzanie zmianą w firmie” Beata Kozyra – użyteczne kompendium wiedzy o zmianie, sposobach komunikacji i wdrażaniu zmian w organizacjach.

„Gry góra lodowa topnieje” John Kotter, Holger Rathberg, Peter Mueller – w bajkowej scenerii, książka ta lekko przeprowadza czytelnika przez najważniejsze etapy i wyzwania wdrażania zmian.

„Rozmowy o śmierci i umieraniu” Elisabeth Kubler-Ross – klasyczna pozycja opisująca emocjonalne przystosowanie się człowieka do trudnych informacji, dotyczących życia i zdrowia.

 

Co o tym sądzisz? Jakie masz przemyślenia dotyczące zmiany? Jakie masz sprawdzone sposoby na efektywność wdrażanych zmian? Co rekomendujesz innym?