Zmiany są powszechne i stanowią nieodłączny element naszej pracy i naszego życia. Mimo tego, iż większość z nas wie, że zmiany są konieczne oraz że są jedyną szansą na to, by pracowało się i żyło się lepiej, to jednak mamy różne emocje i różne reakcje na zmiany, które nas zaczynają dotyczyć.

Te różne reakcje z jednej strony wynikają z naszego charakteru, naszych doświadczeń oraz osobistego stosunku do zmiany, z drugiej jednak strony wynikają z samej dynamiki zmiany. Człowiek bowiem, zanim w pełni utożsami się z nową sytuacją i odzyska na nowo zdolność w pełni efektywnego działania w nowych okolicznościach, potrzebuje czasu i przeżycia zmiany. Przeżycie zmiany z kolei dość często cechuje się powtarzalną dynamiką i to zarówno w sytuacji zmiany na przysłowiowe „lepsze”, jak i „gorsze”.

W tym filmie opisuję psychologiczną reakcję ludzi na zmianę.

Obejrzyj film i poznaj 5 etapów przechodzenia zmiany oraz efektywnego adaptowania się do nowej rzeczywistości. Poznaj dynamikę zmiany, aby lepiej rozumieć własne doświadczenia i doświadczenia osób, którym w zmianie pomagasz.

Warto znać

Jeżeli chcesz poszerzyć swoją wiedzę i rozumienie omawianych zagadnień. Warto abyś sięgnął po poniższe pozycje:

„Praktyczne zarządzanie zmianą w firmie” Beata Kozyra – użyteczne kompendium wiedzy o zmianie, sposobach komunikacji i wdrażaniu zmian w organizacjach.

„Gry góra lodowa topnieje” John Kotter, Holger Rathberg, Peter Mueller – w bajkowej scenerii, książka ta lekko przeprowadza czytelnika przez najważniejsze etapy i wyzwania wdrażania zmian.

„Rozmowy o śmierci i umieraniu” Elisabeth Kubler-Ross – klasyczna pozycja odnosząca opisująca emocjonalne przystosowanie się człowieka do trudnych informacji, dotyczących życia i zdrowia.

 

Co o tym sądzisz? Jakie ty masz przemyślenia dotyczące zmiany? Jakie masz swoje sprawdzone sposoby na efektywność wdrażanych zmian? Co rekomendujesz innym?