Michał Janus

Michał Janus

Michał Janus

Jestem psychologiem pracy i organizacji, trenerem, coachem. Za mną kilkunastoletnie doświadczenie pracy w jednej z największych polskich firm – PZU SA. Pracowałem w strukturach sprzedażowych.

Od 2013 roku współpracuję z Halibutem, a od ponad 20 lat wspieram i towarzyszę ludziom w rozwoju kompetencji interpersonalnych w zarządzaniu. Tworzę bezpieczną, edukacyjną przestrzeń umożliwiającą eksperymentowanie i wypracowywanie nowych, bardziej efektywnych sposobów zachowań. Najczęściej pracuję z małymi grupami (od kilku do kilkunastu osób), bo wiem, że rozwój wymaga wsparcia, zaufania, relacji, bezpieczeństwa psychologicznego oraz treningu pod superwizją.

Wierzę, że możliwy jest świat pracy, w którym ludzie są obdarzani zaufaniem, szacunkiem, a liderzy są efektywni nie dlatego, że zajmują pozycje nadrzędne, ale dlatego, że potrafią tworzyć przestrzeń w której pracownicy wzrastają i po prostu dobrze się czują.

Możesz być pewna / pewien, że uczestnicząc w moich warsztatach zyskasz konkretne umiejętności do pracy z ludźmi oraz wgląd w procesy psychologiczne stojące za tymi umiejętnościami.

Jestem zapalonym, całorocznym rowerzystą. Empatyzuję z losem zwierząt pozaludzkich dlatego od lat jestem weganinem. Michal.janus@halibut.pl