Interwencje w zespołach

heading-bg heading-bg heading-bg
<strong>Interwencje</strong> w zespołach

Interwencje w zespołach

Na żadnym domu nie można by uczciwie powiesić tabliczki:
"w tym domu nie mamy problemów”.
Przysłowie chińskie

Organizacje, zespoły, grupy ludzi to złożone systemy, w których w naturalny sposób dochodzi do napięć i trudności. Zazwyczaj pokonywanie sporów, niwelowanie napięć dzieje się spontanicznie i mimo iż z reguły jest wymagające, to w efekcie pozwala wznieść zespół czy organizację na wyższy, bardziej dojrzały poziom funkcjonowania. Niekiedy jednak zdarza się tak, że trudności jakie pojawiają się w zespole lub organizacji, nie znajdują dobrego rozwiązania w oparciu o dostępne dla danej grupy zasoby. Wówczas uruchamiają się różne dysfunkcyjne sposoby radzenia sobie z problemem, które w efekcie mogą doprowadzić do bardziej poważnego kryzysu czy problemu.

Na żadnym domu nie można by uczciwie powiesić tabliczki:
"w tym domu nie mamy problemów”.
Przysłowie chińskie

Organizacje, zespoły, grupy ludzi to złożone systemy, w których w naturalny sposób dochodzi do napięć i trudności. Zazwyczaj pokonywanie sporów, niwelowanie napięć dzieje się spontanicznie i mimo iż z reguły jest wymagające, to w efekcie pozwala wznieść zespół czy organizację na wyższy, bardziej dojrzały poziom funkcjonowania. Niekiedy jednak zdarza się tak, że trudności jakie pojawiają się w zespole lub organizacji, nie znajdują dobrego rozwiązania w oparciu o dostępne dla danej grupy zasoby. Wówczas uruchamiają się różne dysfunkcyjne sposoby radzenia sobie z problemem, które w efekcie mogą doprowadzić do bardziej poważnego kryzysu czy problemu.

Wypracujemy najlepsze rozwiązanie
Wypracujemy najlepsze rozwiązanie

Jeżeli potrzebujesz pomocy, niepokoi Cię konkretna sytuacja czy zjawisko w Twoim zespole lub organizacji - skontaktuj się z nami. Spotkamy się, poznamy i porozmawiamy o Twojej sytuacji. Zaproponujemy możliwe kierunki i formy działania. Wspólnie wybierzemy lub wypracujemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie lub Twojej organizacji. Otrzymasz profesjonalne psychologiczne wsparcie i zyskasz możliwość przełamania trudności.

Ze względu na dobro naszych klientów wszelkie zrealizowane w tym obszarze projekty objęte są dyskrecją. Jeżeli chcesz sprawdzić nasze referencje, skontaktuj się z nami, a przekażemy Ci kontakt do osób, z którymi współpracowaliśmy.

Problemy i sytuacje,
w których pomagamy i najczęściej prowadzimy interwencje:

konflikty personalne, których nie udało się rozwiązać przez dotychczasowe działania i rozmowy
napięcia w zespole utrudniające komunikację, współpracę i osiąganie zamierzonych efektów.
powtarzające się negatywne lub dysfunkcyjne wzorce zachowań ludzi lub zespołów, które trudno zmienić mimo podejmowanych prób
konflikty i spory między zespołami, negatywnie wpływające na współpracę i klimat organizacji
kryzysowe wydarzenia w firmie: negatywne konsekwencje nagłych zmian, pojawiające się zachowania mobbingowe, nagły wzrost rotacji pracowników, obserwowany w większej skali spadek satysfakcji lub motywacji do pracy, nadmierny wzrost reklamacji

Zdiagnozujemy konflikty w zespołach

Zdiagnozujemy konflikty w zespołach

Jako psychologowie z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że spory, kryzysy, konflikty są rzeczą zupełnie naturalną, wiemy też że są one konieczne, aby tak człowiek czy też zespół lub organizacja rozwijali się i dojrzewali. Wiemy także, że czasem problem jest na tyle złożony, sytuacja na tyle skomplikowana, a nasze zasoby na tyle ograniczone, że mimo najszczerszych chęci gmatwamy się w próbach znalezienia dobrego rozwiązania.

W takich chwilach pomocna jest świadoma obecność i interwencja osoby spoza systemu. Kogoś, kto w życzliwy, empatyczny, rozumiejący i bezstronny sposób pomoże spojrzeć na sytuację z nowej perspektywy, pomoże lepiej zrozumieć źródła trudności, zdystansować się do obecnego problemu i odnaleźć w sobie i otoczeniu zasoby, które pomogą wybrać dobre rozwiązania i ruszyć naprzód.

Jeśli w Twoim zespole lub organizacji występują napięcia, które źle wpływają na pracę i współpracę, jeśli koszty są duże i długotrwałe, a dotychczasowe próby rozwiązania nie powiodły się – skontaktuj się z nami.

Zapytaj o konsultacje

Zastanawiasz się, czy to najlepsze rozwiązanie dla Ciebie?
Zamów bezpłatną konsultację merytoryczną z trenerem

Zapytaj o konsultacje