Lider. Relacja
z pracownikiem i zespołem.

heading-bg heading-bg heading-bg
<strong>Lider.</strong> Relacja <br>z pracownikiem i zespołem.

Lider. Relacja
z pracownikiem i zespołem.

Na naszych oczach w ciągu ostatnich 20 lat wciąż zmienia się model dobrego przywództwa. Śledzimy te zmiany współpracując z naszymi klientami różnych branż, kultur i wielkości, czytając, dyskutując i biorąc udział w szkoleniach. Wiele się zmienia w rozumieniu pojęcia „dobry szef”. Nie zmienia się natomiast fakt, że to od liderów, począwszy od zarządu, na kierownikach liniowych kończąc, zależy sukces firmy. Jak wynika z badań we współczesnym, niepewnym, złożonym i zmiennym świecie, dobry lider to osoba o wysokich kompetencjach interpersonalnych. To osoba, która potrafi budować psychiczne bezpieczeństwo ludzi i zespołów, tworząc warunki do kreatywności i brania odpowiedzialności.

Na naszych oczach w ciągu ostatnich 20 lat wciąż zmienia się model dobrego przywództwa. Śledzimy te zmiany współpracując z naszymi klientami różnych branż, kultur i wielkości, czytając, dyskutując i biorąc udział w szkoleniach. Wiele się zmienia w rozumieniu pojęcia „dobry szef”. Nie zmienia się natomiast fakt, że to od liderów, począwszy od zarządu, na kierownikach liniowych kończąc, zależy sukces firmy. Jak wynika z badań we współczesnym, niepewnym, złożonym i zmiennym świecie, dobry lider to osoba o wysokich kompetencjach interpersonalnych. To osoba, która potrafi budować psychiczne bezpieczeństwo ludzi i zespołów, tworząc warunki do kreatywności i brania odpowiedzialności.

Produkty zamawiane przez naszych Klientów

Jeśli zależy Ci, aby liderzy w Twojej firmie potrafili odpowiedzialnie i adekwatnie do wymagań świata prowadzić swoje zespoły, zapraszamy do kontaktu. Oto produkty najczęściej zamawiane przez naszych klientów, kiedy chcą wzmocnić swoich liderów w ich relacjach z pracownikiem i zespołem i pozwalać im budować bezpieczne środowisko pracy, umożliwiające przy tym rozwój i efektywność.

*Każdy temat możemy zrealizować dla dowolnego szczebla menadżerskiego od liderów liniowych do członków zarządu.

Akademia Lidera - program rozwojowy

Kompleksowy, długofalowy program rozwoju dla każdego szczebla struktury organizacyjnej. Szkolenia, zadania wdrożeniowe, indywidualne sesje, narzędzia wspierające rozwój. Zwykle 6-12 dni szkoleniowych dla grupy. Dobry czas na rozwój liderów Twojej firmy.
Akademia Lidera - program rozwojowy

Rozwój osobisty lidera

Lider to człowiek. Świadomy siebie, innych. Poszerzanie perspektywy rozumienia własnych zasobów, schematów działania i myślenia jest bardzo pomocne w stawaniu się bardziej świadomym i zdystansowanym menadżerem.

Komunikacja menadżerska

W zasadzie komunikacja to wszystko. Rozumienie i świadome kształtowanie procesu komunikacji to kluczowa kompetencja każdego menadżera. Szkolenie opieramy na narzędziach minimalizowania niedomówień i wyobrażeń w postaci negatywnych projekcji
Komunikacja menadżerska

Wyznaczanie celów i delegowanie

Realizacja zadań, dobieranie ich do osoby oraz spójna i precyzyjna komunikacja to podstawa pracy lidera. Dobrze zaplanowane i wdrożone cele to duża część sukcesu.
Wyznaczanie celów i delegowanie

Motywacja i motywowanie

Motywacja – klucz do wszystkiego. Rozumienie motywacji wewnętrznej jako potrzeb ludzi to droga do dobrej współpracy w zespole. Menadżer rozumiejący i wykorzystujące talenty i potrzeby ludzi nie musi zajmować się motywowaniem.
Motywacja i motywowanie

Rozwiązywanie konfliktów w zespole

Konflikty są naturalnym i zdrowym zjawiskiem w każdej relacji. Zachowanie lidera wobec pojawiających się napięć, ich profilaktyka i reagowanie to szansa na budowanie zaangażowania i modelowanie pożądanych w zespole postaw.

Budowanie zespołu i procesy zespołowe

We współczesnym świecie coraz częściej widzimy organizację jako zbudowaną z zespołów. Rozumienie procesów zespołowych, związanych z tym potrzeb ludzi i lidera jest istotą budowania zespołu, w którym ludzie chcą się angażować, współpracować, aby tworzyć efekt synergii.

Coachingowa praca z ludźmi – szef w roli coacha

Podejście coachingowe to mniej pracy dla szefa, bardziej zaangażowani i świadomi pracownicy. Lider może i powinien być coachem dla swoich ludzi. Jak i kiedy to robić, aby służyło wzrostowi?

Feedback menadżerski i rozmowy rozwojowe

Feedback to jedno z najczęściej odmienianych przez przypadki słów w firmach. Jak wykorzystać to narzędzie, aby służyło wzrostowi i rozwojowi, a nie kojarzyło się z „korpogadką”? w jaki sposób rozmawiać z ludźmi podczas rozmów rozwojowych, aby nie był to tylko uciążliwy obowiązek?

Inteligencja emocjonalna w praktyce menadżera

Wiele badań wskazuje, że rozumienie i zarządzanie emocjami własnymi oraz umiejętność rozumienia oraz regulacji emocji pracowników to kluczowe kompetencje dobrego menadżera.

Prowadzenie spotkań zespołowych

Spotkania w salce lub online mogą stać się ważnym i budującym współpracę doświadczeniem. Mogą też być niepotrzebnym, jałowym rytuałem, na który ludzie przychodzą z niechęcią i poczuciem bezsensu. Warto znać narzędzia prowadzenia dobrych spotkań.

Psychologia szefa

Lider to zawód. Dla wielu ludzi awans na menadżera wynika z faktu, że byli dobrymi fachowcami w swoich zadaniach. Tymczasem praca z ludźmi w roli lidera niesie ze sobą mnóstwo nowych wyzwań, a zrozumienie tego i osadzenie się w nowej roli to baza do bycia dobrym menadżerem dla swoich dawnych współpracowników.

Znaki rozpoznania w pracy lidera

Znaki rozpoznania to fascynujący i bardzo użyteczny model Analizy transakcyjnej. Świadomy lider rozumie potrzeby ludzi związane z wymianami znaków rozpoznania w zespole, potrafi korzystać z ich bogactwa i dbać w ten sposób o swoich pracowników. Unikalny w skali Polski produkt szkoleniowy!

Budowanie bezpieczeństwa psychologicznego w zespołach

Bezpieczeństwo psychologiczne to fundament, aby ludzie w zespołach odważnie zgłaszali swoje pomysły, dzielili się szczerze opiniami, udzielali sobie i przyjmowali feedback, zgłaszali błędy zamiast je ukrywać i zgłaszali pomysły zamiast pasywnie czekać. Potrzeba i możliwość budowania bezpieczeństwa w zespole to nowa i szalenie użyteczna perspektywa we współczesnej psychologii zarządzania.

Agile w pracy lidera

Zwinne metody pracy przeniosły się ze świata IT do innych branż i wielu organizacji. Jak można wykorzystywać zwinne podejścia w codziennej pracy z zespołami w bardziej tradycyjnych modelach zarządzania?

Lider w świecie VUCA

VUCA oraz BANI to pojęcia opisujące nasz współczesny świat, podkreślając jego zmienność, wielowymiarowość, złożoność, niepewność. Praca lidera w tych warunkach oznacza zupełnie nową rolę, wyzwania, odpowiedzialność. Jak się w tym odnaleźć? Jak dbać o siebie, ludzi i urealniać to, co wcześniej wyglądało inaczej?

Najbliższe szkolenia otwarte dla menadżerów

data:
moduł I : 14-15.03.2024
cena:
12 400 zł/os.
prowadzący:
Michał Janus
lokalizacja:
Poznań
wielkość grupy:
6-12 osób
data:
moduł I : 07 - 08. 10.2024
cena:
6 400 zł/os.
prowadzący:
Michał Janus
lokalizacja:
Poznań
wielkość grupy:
6-12 osób