Samoświadomość
i kompetencje osobiste

heading-bg heading-bg heading-bg
<strong>Samoświadomość </strong><br> i kompetencje osobiste

Samoświadomość
i kompetencje osobiste

Ten obszar szkoleń to warsztaty podnoszące kompetencje osobiste i samoświadomość uczestników. Skorzystaj z nich, jeśli chcesz pomóc ludziom pracować i współpracować z większą satysfakcją i mniejszymi kosztami osobistymi.

Ten obszar szkoleń to warsztaty podnoszące kompetencje osobiste i samoświadomość uczestników. Skorzystaj z nich, jeśli chcesz pomóc ludziom pracować i współpracować z większą satysfakcją i mniejszymi kosztami osobistymi.

Produkty zamawiane przez naszych Klientów

Oto najczęściej realizowane przez nas szkolenia w tym obszarze.

*Każdy temat możemy zrealizować dla dowolnego szczebla menadżerskiego od liderów liniowych do członków zarządu.

Wprowadzenie do Analizy transakcyjnej

Analiza transakcyjna to intuicyjna, użyteczna i głęboka teoria psychologiczna pozwalająca lepiej rozumieć samą / samego siebie i wprowadzać zmiany we własnym funkcjonowaniu.

Odporność psychiczna i radzenie sobie ze stresem

Umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz powracania do równowagi po jej zaburzeniu to ważne kompetencje człowieka we współczesnym świecie. Odporność psychiczna jest zatem pojęciem, które warto u siebie rozpoznać i rozwijać.

Inteligencja emocjonalna

Emocje. Poczuć, zrozumieć, wykorzystać jako swoich sprzymierzeńców, źródło energii, potrafić przeczekać, nie ulegać, regulować, zamiast kontrolować. Nie zaprzeczać, uznawać, potrafić reagować na emocje u innych i zrozumieć ich rolę.

Znaki rozpoznania jako model komunikacji

Znaki rozpoznania to użyteczny i prosty model pozwalający analizować własne potrzeby relacji, schematy komunikacji oraz wprowadzać do nich dobre dla nas zmiany.

Asertywność i trening asertywności

Asertywność to umiejętność stanowczego dbania o siebie, własne potrzeby, bycia zgodnym ze sobą, z jednoczesnym uznaniem potrzeb, emocji i odmienności innych osób oraz ich granic. Asertywność to nie tyle narzędzia, co filozofia i postawa wobec świata i siebie.

Rozwiązywanie sporów i konfliktów

Konflikty i napięcia pojawiają się w każdej relacji interpersonalnej. W organizacjach wynikają one często z różnego rozumienia ról, kontraktów, wzajemnych oczekiwań. Nauczysz się umiejętności prewencji niepotrzebnych napięć oraz reagowania na te, które już są.

Negocjacje nastawione na współpracę

Jak dogadywać się, kiedy wydaje się, że znalezienie porozumienia jest niemożliwe? Poznaj ścieżkę negocjacji nastawionych na współpracę, poszukuj tego co łączy, pogłębiaj rozumienie siebie i innych.

Samoświadomość w oparciu o model DiSC

DiSC jest jednym z bardziej popularnych modeli stylu komunikacji i preferencji zachowań. Jest przydatny zarówno w zrozumieniu samej / samego siebie, jak i tego, co się dzieje w naszych reakcjach. Szkolenie prowadzone przez certyfikowaną i doświadczoną trenerkę DiSC, z wykorzystaniem testu.

Koncepcja ról Bernda Schmida

Patrzenie na osobowość jako na portfolio ról, jakie odgrywamy na scenach życia, to ciekawa i użyteczna perspektywa rozumienia życia w organizacji i zespołach. Pozwala zobaczyć źródła napięć i nieporozumień w kontekście mechanizmów ról, a także umożliwia świadome funkcjonowanie we własnych rolach w relacji z rolami, w jakich są inni ludzie.

Najbliższe szkolenia otwarte dla menadżerów

data:
moduł I : 14-15.03.2024
cena:
12 400 zł/os.
prowadzący:
Michał Janus
lokalizacja:
Poznań
wielkość grupy:
6-12 osób
data:
moduł I : 07 - 08. 10.2024
cena:
6 400 zł/os.
prowadzący:
Michał Janus
lokalizacja:
Poznań
wielkość grupy:
6-12 osób